MENYELENGGARA LESEN PERISIAN

Mengenalpasti pencerobohan perisian

 • Bagi menguruskan sesuatu lesen perisian ,seseorang yang bertanggungjawab menjaga lesen haruslah peka mengenai lesen-lesen dan juga perjanjian yang telah dipersetujui. Contohnya seseorang juruteknit haruslah memberitahu mengenai status lesen perisian tersebut apabila lesen tersebut sudah hampir tamat tarikh penggunaannya.
 • Masalah-masalah lain yang berkaitan dengan perisian dan lesen juga haruslah dilaporkan.Ini perlu supaya perisian yang digunakan terus berfungsi dengan sepatutnya dan tidak menganggu operasi yang lain.

MENDAPATKAN LESEN PERISIAN

 • Tiap-tiap perisian yang mempunyai versi-versi yang ditetapkan oleh pengeluar.
 • Untuk menaik taraf perisian kepada versi yang baru maka perlulah  mendapatkan lesen tersebut yang baru.
 • Lesen perisian yang lama tidak boleh digunakan kerana ia terhad kepada versi yang lama sahaja.
 • Lesen mestilah diperbaharui jika lesen yang sedia ada telah tamat tempoh.Ini bergantung kepada perjanjian yang ada diantara pengguna dan perisian.
 • Lesen perisian mestilah mengikut procedur yang telah ditetapkan supaya ianya sah.

MENDOKUMENTASI LAPORAN LESEN PERISIAN

 • Segala aktiviti yang dilakukan perlu direkodkan supaya mudah dirujuk pada masa hadapan.
 • Setiap kali pemeriksaan lesen perisian,juruteknik berkenaan haruslah membuat laporan dan senarai semak (check list ) bagi setiap kali pemeriksaan dan juga pembaharuan lesen perisian.
 • Untuk membuat kedua-dua tugas tersebut juruteknik mengenai procedure setiap lesen perisian yang digunakan.Mendapatkan maklumat mengenai lesen perisian
  • Tiap-tiap perisian mempunyai lesen tersendiri.Contohnya ,perisian syarikat seperti microsoft.
  • Boleh dikatakan kesemua perisian mempunyai lesen sendiri mengikut prosuder syarikat terbabit.
  • Terdapat juga syarikat yang hanya memberikan perisiannya secara percuma contohnya seperti linux dan star office.
  • Selalunya perisisan yang mempunyai lesen akan lebih banyak dicetak rompak berbanding dengan perisian percuma kerana lesen perisian tersebut adalah mahal.
  • Bagi perisian yang mempunyai lesen untuk memasang (install) sesuatu perisian,contohnya Microsoft Windows,kita mestilah mempunyai lesen yang sah supaya kita tidak dikenakan tindakan undang-undang.
  • Sehingga kini ,masih banyak syarikat-syarikat dan juga individu yang menggunakan perisian cetak rompak oleh golongan yang tidak bertanggungjawab.
  • Bagi mendapatkan maklumat mengenai lesen perisian ,kita perlulah mengenalpasti dahulu mengenai perisian tersebutdan jenis lesen yang ingin digunakan.
  • Setelah itu kita perlulah mengetahui perbezaan antara lesen-lesen perisian yang ada.
  • Lesen-lesen yang terdapat dipasaran mempunyai jenis-jenis yang berbeza. Jadi kita perlu mengenalpasti jenis-jenis lesen apakah yang perlu untuk sesebuah syarikat atau individu.
  • Selalunya ada 2 jenis lesen dikeluarkan iaitu OPEN LICENCES dan SINGLE LICENCES.
  • Bagi lesen-lesen untuk sesebuah syarikat pula jenis-jenis lesen sepertiEDUCATIOONAL LICENCES    ,CORPORATE LICENCES DAN BUSNIESS LICENCES.
Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s